De wetgeving omtrent zorgwoningen in België; wat je moet weten

Inhoudsopgave:

Wil je als mantelzorger een zorgwoning inrichten in je eigen huis, bijvoorbeeld voor je hoogbejaarde ouders of een familielid met een handicap? Dan moet die wel aan enkele voorwaarden voldoen. In dit artikel gaan we dieper in op de Belgische wetgeving omtrent zorgwoningen.

Voorwaarden zorgwoning

De Vlaamse overheid heeft enkele voorwaarden opgesteld waaraan een woning moet voldoen om als zorgwoning erkend te worden, namelijk:

  • De zorgwoning is een kleinere, ondergeschikte wooneenheid in een bestaande woning.
  • Het is niet mogelijk om twee (of meer) zorgwoningen te creëren in de hoofdwoning.
  • Vrijstaande gebouwen of mobiele units tellen niet mee. De hoofdwoning en zorgwoning moeten één geheel vormen.
  • De zorgwoning maakt max. 1/3e uit van het bouwvolume van de volledige woning. Gedeelde ruimtes worden niet meegerekend.
  • Beide woningen zijn eigendom van dezelfde eigenaar.
  • De zorgwoning is bedoeld voor de huisvesting van personen van 65 jaar of ouder, of hulpbehoevende personen.

Aanvraagprocedure

Voor de bouw van een zorgwoning moet je een aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Dat kan digitaal of op papier.

Opgelet: als je het bouwvolume uitbreidt, heb je ook een bouwvergunning nodig. Bezoek de dienst stedenbouw van je stad of gemeente voor meer informatie.

Bij goedkeuring van het dossier registreert de gemeente in het bevolkingsregister dat de woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van data uit het Rijksregister houden automatisch rekening met deze aanpassing voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Van zodra de zorgwoning in gebruik wordt genomen, moeten de inwoners hun domicilie aanmelden bij de gemeente.

Veelgestelde vragen over de wetgeving zorgwonen

Zijn er premies voor zorgwoningen?

Nee, momenteel zijn er geen specifieke premies voor zorgwoningen in België. Maar voor aanpassingen aan het gebouw kan je wel gebruik maken van de Vlaamse aanpassingspremie 65-plussers of de tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap.

Krijgt de zorgeenheid een nieuw huisnummer?

Nee, er komt geen extra huisnummer. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd. De zorgwoning krijgt wel een eigen code in het register (een Z-code).

Wat als ik de zorgwoning wil stoppen?

Een beëindiging van de zorgsituatie en een omschakeling naar een huisvesting voor één gezin moet je melden bij de gemeente.

Kan een mobiele zorgunit als zorgwoning dienen?

Ja, maar ze voldoet niet aan de Vlaamse voorwaarden omtrent zorgwoningen omdat er geen fysieke link is met het hoofdgebouw. Dat betekent dat de mobiele zorgunit niet valt onder de meldingsplicht en dat de gemeente geen Z-code kan toekennen.

Contacteer ons

Graag meer info?

Ga je een levensbestendige woning bouwen of wil je een huis of appartement ombouwen tot een zorgwoning? Bespreek jouw plannen met onze experts. Contacteer ons via het contactformulier: